ค้นหาสินค้าหมวดหมู่อุปกรณ์ตัดเย็บ กระดุม กรรไกร ลูกไม้ ลูกปัด เพชรเส้น ฯลฯ
ตะกร้า 0

วิธีการจัดส่ง/รับประกัน

วิธีจัดส่งสินค้า

รับประกันสินค้า

การรับประกันและการคืนสินค้า
สินค้าทุกชิ้นระบประกัน 3 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า(ยึดตามมวันที่สถานพัสดุถึงปลายทาง) โดยลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ทางร้านทราบถึงความเสียหาย หากเกินกำหนดทางร้านจะถือว่าลูกค้ายินยอมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และร้านค้าจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

เงื่อนไขของ การเปลี่ยน/คืนสินค้า
1. ไม่ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่ง เช่น ผิดสี ผิดแบบ ของไม่ครบ
2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง
ทั้ง 2 กรณีนี้ทางร้านจะเป็นผู้ออกค่าขนส่ง (ส่งกลับแบบลงทะเบียน โดยจะทำการโอนเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น

เลือกซื้อโดย
หมวดหมู่